parallax background

DELİKANLI GENÇLERE
KABADAYILIĞIN TARİFİ(2)

KİTAPTAN ALINTILAR
8 Mayıs 2014
DELİKANLI GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ(1)
17 Ocak 2020

DELİKANLI GENÇLERE
KABADAYILIĞIN TARİFİ 2

DELİKANLI GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ-2

Ş
arkıya,türküye,konu delikanlılık
 Nedir ne değildir,yok aslına vakıf
 Sohbetlerde hep oluruz tanık
 Birçok insanın ağzında,sanki sakız
 
 Çoğumuz duyar,görürüz söyleyenleri
 Söylemekle olmuyor,tatbiki gerekli
 Menfaat uğruna,çark etmemeli
 Konuşmakla olmaz,bu yürek meselesi
 
 Her kişi yüreğinde,olmaz bu duygu
Olan kimsede vardır miktar sorunu
Kiminde az,kiminde çok,kimi burgu
Delikanlılık eskiye dayanan konu
 
Toplum tabanında,yaygın delikanlılık
Alt tabakada yetişir,akibet karanlık
Bilinç müsaade etmez,olsun aydınlık
Şartların zoruyla,yapar kabadayılık
 
Kabadayılık ayrılır,delikanlılıktan
Mert ve yiğit kalır,delikanlı insan
Çizgiden çıkar kaba güce dayanan
Kuralları çiğner,kabadayılık taslayan
 
Oysa çok yücedir,delikanlılık duygusu
Kuralı insanlığa dayanır,olunur soylu
Her bıyığı,boyu olan,taşıyamaz onuru
Kıldan ince,kılıçtan keskin yiğit ruhu
 
Biz Türklerde çok yaygındır bu konu
Kabadayı türedi,delikanlılık bozuldu
Bunu da kanıtlayan,meşhur Köroğlu
Tüfek icat oldu dedi,mertlik bozuldu
 
O devirlerden,bu devire geldi nesli
Bilinçsiz olsa da,devam eder esintisi
Delikanlı insanın,aranmaz milliyeti
Her yiğitin yüreğinde yanar meşalesi
 
Gönül herkes de olsun der delikanlılık
Ama olmasına imkan yok,ortamlar cıvık
Milletin gözünü,hırs bürümüş yazık
Sade nefsini düşünende,kalır mı insanlık.
 
 
 
                    12-4-1994 Nurettin ESER 


-35- GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ-2

B
u yazdıklarıma,şiir diyemiyorum
O sebepten ismini,dörtlük koydum
 
Okuyanlar böyle kabul buyursun
Tabii ki hatalar,vardır affolunsun
 
Yazılarımla sizi bıktırmak istemedim
Bu şekil söylemle,izah etmek dileğim
 
Kitabımda olanları böyle işledim
Amacım içindeki konuları bildireyim
 
Tabii ki her konu,herkese cazip gelmez
Böylesi bir yaşamı,yaşamayan bilemez
 
Aynı yaşam devam ediyor,bu gerçek
Geçmişi bilmekten,kimse zarar görmez
 
Dünyanın her yerinde tarihler yazılır
Geçmişten alınacak çok dersler vardır
 
Tarihini bilmeyen,cahil sayılır
Okumayan kişi,derslerden mahrum kalır
 
Ülkemizde okuma alışkanlığı çok az
Geçim derdi okumaya vermiyor fırsat
 
Bu da politikadan gelen maraz
Halkı aldatan zümreler var utanmaz
 
Böylesi konulara ışık tutacak kitap
Kırk yıl evvelki yaşamı yansıtacak
 
Ülke nüfusu,yirmi milyondu ancak
Nasıl yönetiliyorduk,kitap konuşacak
 
Politika demek,halka hizmet demek
Halk meclisinde,halkı temsil etmek
 
Devlet adamlığı o olsa gerek
Zira devlet,milletin kurumu demek
 
Maalesef görüyoruz ki,öyle olmuyor
Ekseri politikacı,nefsini koruyor
 
Yandaşlarına menfaat sağlıyor
Sesi çıkmayanlara bir şey vermiyor
Devlet bütündür,sahibi insanlar
Yönetimde olursa,ensesi kalınlar
 
Randıman vermez,baş kokar
Koku tabana yayılır,huzur bozar
 
Nitekim öyle oluyor,ben beni bileli
İçinde yaşıyoruz,çekiyoruz çileyi
 
Esirgeniyor gençlerden öğrenimi
Bu yüzden doludur cezaevleri
 
Kimse bunlar yalan diyebilir mi
Gücünü Milletten almayan gitmeli
Cahil oylarla,gecikiyor demokrasi       
 
 
 24-1-1995 Nurettin ESER