parallax background

DELİKANLI GENÇLERE
KABADAYILIĞIN TARİFİ(1)

DELİKANLI GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ(2)
15 Ocak 2020
CEZA EVİ ANILARI ÜZERİNE
18 Ocak 2020

DELİKANLI GENÇLERE
KABADAYILIĞIN TARİFİ 1

-34- DELİKANLI GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ 1

E
ski delikanlılar sevmezdi kabadayıyı
Kaba güce dayanır derlerdi yaptıkları
Yüksek kaldırımda dost tutarlardı
Beyoğluna çıkıp kabadayılık yaparlardı
Çok vardı İstanbulda öyle kabadayılar
Bu yolda çok büyük şöhrete ulaştılar
Neticede esrar içip,afyon yuttular
Her biri genç yaşta toprağa karıştılar
 
Hiç unutamadılar geçmiş mazilerini
Şöhret uğruna çok can yaktı her biri
Sevmezlerdi yeni yetişen gençleri
Harcarlardı delikanlı olacak yiğidi
 
Her devirde rastlanır öyle tiplere
Fırsat vermemek gerekir öylelerine
Bunlar düşmandır delikanlı alemine
Üstünlük kurmak ister olduğu yerde
 
Çullusu,çulsuzu olurdu hep kabadayı
Nedense kollardı polis,bekci onları
Biri çıkıpta durduramazdı bunları
Kafi gelmiyordu devletin kanunları
 
Parasız dostu adam yerine koymazlar
Paralı pezevenge el pençe dururlar
Laflan mangalda kül bırakmazlar
O devrin kabadayısı böyle adamlar
 
Kabadayılık Köroğlundan kalmadır
Çakırcalı Köroğlunun devamıdır
Demirci efeler sonuncudur
Onlarda divan harbine katılmıştır
 
Onlardan sonra da,varoldu kabadayılar
Her biri birbirinin kuyusunu kazdılar
Her tür pisliği yaparak yaşadılar
Bunu da kabadayılık yapıyoruz sandılar
 
Haksızlık yapıp,insanları vurmuşlar
Hapishanede yatmayı marifet saymışlar
Esrar,afyon gibi zehir satmışlar
Onu da kabadayılık yapıyoruz sanmışlar
 
     20-12-1994       Nurettin ESER  


-35- GENÇLERE KABADAYILIĞIN TARİFİ

K
urnaz olur kabadayılık taslayan
Onları adam sanır yanında duran
Onun emri sanki hüda-i haktan
Çok geçmez bakar hapishane damından
 
Tetikçide mutlaka vardır aptallık
Abi dediğine inanır,yapar saflık
Yaşamında huzur bulamaz artık
Olduğu dünyada göremez aydınlık
 
Sen sen ol öylelerine olma maşa
Kullanılan kişiden olur mu paşa
Sen seni kullan vurma başı taşa
Kurnaza aldanma,aklınla binyaşa
 
Menfaatperestte bulunmaz fazilet
Acıma duygusu olmaz,milli felaket
Hayat kadının da bulunur meziyet
Kadını satanda oluşmaz haysiyet
 
Bu tipleri yaşamda gördüm tanıdım
İstedim ki siz gençlere de tanıtayım
İnanın en ufak yoktur hilafım
Yıllar yılı o tip adamlarla yaşadım
 
Her hareketleri haksızlıkla doludur
Zaten haksızlığı örtmeye kaba olur
Onlar için dostluğun önemi yoktur
Kabadayının dalkavuğu,yağcısı çoktur
 
Tek düşünceleri ünleriyle para
Geri tarafı onlar için palavra
Sermayesiyse vurma,kırma
İnsanlık pek uğramaz yanlarına
 
Aile kavramına pek önem vermezler
Yeter ki şöhretine leke sürmesinler
Gerisi önemsiz diye düşünürler
Böyledir kabadayı aleminde secereler
 
Kabadayı paraya ve karıya tapar
Menfaati gördü mü kırk takla atar
Birde rastlarsa aynalı manitalar
En yakın arkadaşını hemen satar
 
Toplumda hep vardır böyleleri
Eğitmek çok zordur o tipleri
Ancak sopadan anlar dilleri
Öyleleriyle dolu cezaevleri
 

 20-12-1994          Nurettin ESER