parallax background

ATATÜRK VE EĞİTİM

DOSTLUK VE PARA
21 Ocak 2020
TOPLUMSAL KONULAR ÜZERİNE
23 Ocak 2020

ATATÜRK VE EĞİTİM

 

ATATÜRK VE EĞİTİM

A
tatürk sağken şöyle der mecliste
Milletin ekseriyeti yaşar köylerde
Köyden başlamalıyız eğitime
İvedilik verin köy enstütülerine
 
1940 yılında açılan köy enstütüleri
On yıl içinde eğitti birçok gençleri
Kimi marangoz,demirci,kimi zıraatçı
Demokrat parti kapattı bu fakülteleri
 
Kapatılalı kırk yılı aşan o mektepler
Kapatılmayıp ta bugünlere gelseydiler
Kalır mıydı köylerde vasıfsız gençler
Neden yasaklandı o güzel fakülteler
 
Kimse anlamadı neden kapandı o yerler
Karanlık amellere terk edildi gençler
Gençliğe hiç ilgi göstertmediler
Başıboş bir topluma sebebiyet verdiler
 
O okullar yerine imam hatip kondu
Birçok köy gençleri yapıldı sofu
İlim,irfan diyerek sanat unutuldu
O güzelim gençlik boşuna uyutuldu
 
O devrin yanlışı bu devirde baş verdi
Aslında eskidir dini konular meselesi
Araplar bu yüzden içimize girdi
Halkı tarikatlara ayırıp böldü milleti
 
Amaçları Türkleri,yapmak ister Araptan
Milliyetini unutsun olsun der Müslüman
Nitekim dedikleri tutar,Osmanlı batar
Kaçacak delik ararlar Mustafa Kemal’den
 
Yedi Avrupa devleti istila etmiş yurdu
Bize bırakmışlar sadece orta Anadolu’yu
Milletin kafasına sokulmuş din afyonu
Türklük unutulmuş tutmuş Arabın oyunu
 
Halkın arasına karışan Atatürküm
Uyanın demiş ey benim asil Türküm
Bu güzel yurt,özbe öz sizin
Size emrediyorum,Ülkeniz için ölün
 
Milletçe elele verip şahlanırız
Düşmanı kovalar denize dökeriz
Vatanı söke söke kurtarırız
Yeniden çağdaş bir ulus yaratırız
                        
Asırlardır yapmak isterler Müslüman
Atatürk hüvviyet vermiş yazıyor İslam
Neden uğraşıp olun der Müslüman
Erbakan’a bakın belki soyu Arabistan
 
Yalnız inanan onlar mı Tanrıya
Sakal bırakmakla olunmaz hoca
Keçide sakallı benzer mi adama
Girmeyin Allah'la kul arasına
 
Tanırım efendiler sizi iyi tanırım
Mayanız cehalet işiniz dini talkım
Bu insanlar bizimdir aldatmayın
Sizler istismarcısınız bunu kanıtlarım
 
Türkiye laiktir laik kalacak
Dini İslamdır öyle anılacak
Yobazların kökü kazınacak
Çıkarcı hocalardan kurtulacak
 
Ben Türküm kitabım Kur'an
Atamdan kalan dinim İslam
Din içimdeki imanımdan
Neden ol derler Müslüman
 
Müslümanlık araplara has deyim
Türküm Müslümandan evvel kökenim
İslamiyeti kabul etmiş neslim
Neden istenir Araplara özeneyim
 
 
          10-8-1994      Nurettin ESER  
 U
Uzun yıllar halkımızı uyuttunuz
Dini yoldan taraftarda buldunuz
Şimdi de yönetime göz koydunuz
Söyler misiniz siz kim oluyorsunuz
 
Ülkeye ne geldiyse cehaletten geldi
Matbaaya bile gavur icatıdır dendi
Yazdırmadınız o icata Allah ismini
İki yüz yıl sonra ancak yurda girdi
 
Dini istismarcıya başlık yapanların
Serveti nereden yapmışlar bakın
Bu yobazlara kanmayın sakın
Bunların Tanrısı para unutmayın
 
Cehalet gözlerde kara bir perde
Hacı hoca yoluyla girerler beyne
Aldanma her hocayım diyene
Hep menfaate dolanır çoğu sahte
 
Kanma bu gibilerin fendine
Hep çıkarına ederler vecde
Allah cenneti vaat etmese
Ona dahi etmezlerdi secde.           
 
 

          12-8-1994         Nurettin ESER