BİYOGRAFİ
 

    FOTOĞRAF ARŞİVİ


     YAZILARI


     �LET���M

NURETTİN ESER

   

 

   Nurettin Eser

Bu site; 2006 senesinde kaybettiðimiz babamýzýn hatýrasýna -babamýzýn hayattayken en  çok istemiþ olduðu yazýlarý sayesinde öldükten sonra da yaþamak vasiyetini yerine getirmek üzere- biz evlatlarý tarafýndan düzenlenmiþtir.Artýk rahat uyuyabilirsin baba!...

EVLATLARIN

Yavuz-Selim-Aslýhan-Neslihan

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bir þarkýmýydý seni aklýma düþüren yoksa özleminin taþma vaktine þarkýmý denk geldi bilmiyorum..sana anlatmak istediklerimi üst üste koyduðumda sadece çok özledim diyebiliyorum.tarifsiz bir özlem bu..
bugün senin hiç göremediðin küçük oðlumun doðumgünüydü.biliyorum yanýmýzda olsan bana derin derin bakar\"vay be karakýz sende anne oldun ya\" derdin.ah bunu duyabilmek için neler vermezdim.Çýnar 2 yaþýný bitirdi deniz artýk 5 yaþýnda aðýr bi abi oldu.aygene yeni bi kýzkardeþ geldi Özgen.gözlerini görebilseydin keþke..ilk gözaðrýn Gizemin üniversiteli olduðunu,Aygenin Ýldemin Bestenin nasýlda baþarýlý olduklarýný görebilseydin keþke..ya Gökçenin dillerini duyabilseydin keþke..göremediðin her günümüz için acý çekiyorum görmeni istemediklerimle teselli buluyorum artýk.
Seni acýlar içinde teslim alan hastalýðýnýn acýsýný unuttumda yokluðunun ciðerimde yanan ateþini söndüremedim baba.biliyorum görmüyorsun bizi artýk sadece bizde yaþýyorsun keþke bende bizi görebildiðine inanabilseydim.
artýk iki çocuklu bir anneyim ve sana olan muhtaçlýðým þimdi daha fazla..onlara adam olmayý öðretirken senin gibi adam olmayý öðretiyorum þimdi..þimdilik sadece kitaplýktaki resmine bakýp el sallasalarda kazýnsýn istiyorum belleklerine NURETTÝNÝN TORUNU OLMAK...

 

Nurettin Eser � Her hakk� sakl�d�r                                                                                                         

Webmaster: Taner Canbek - www.tanercanbek.com